محل تبلیغات شما

عشق اگر عشق است سرگردان راه زینب است/ناز و مهر مهرورزان از نگاه زینب است

زن نگو مردان عالم مانده در مردانگیش/تابش خورشید غیرت از پگاه زینب است

یک زن و این قدر قدر و منزلت نزد خدا/برترین سوگند مهدی هم به جاه زینب است

گاه و بی گاه از دو چشمم اشک می بارد بر او/این بِلا تکلیفی چشم از نگاه زینب است

های هایش هو هوی باد است در گیسوی بید/شیون باد خزان از آه آه زینب است

حق به عشق او حجاب کعبه را انداخته/رنگ رخت کعبه از رخت سیاه زینب است

یک طرف خورشید امید است به روی نیزه ها/در کنار نیزه ی خورشید ماه زینب است

اشک و آه و ناله ی ایتام سربازان او/دختری کوچک علمدار سپاه زینب است

گرچه میدانیم ما صاحب عزا زهرا بود/مزد ما گریه کنان تنها به پای زینب است

هرکه میگوید حسین زینب دعایش میکند/خیر دنیا و قیامت در دعای زینب است

گر خدا شد خونبهای حضرت ذبح عظیم/حضرت ارباب ما خود خونبهای زینب است

سلامٌ علی قلب زینب الصّبور.

گلچین اشعار و نوحه های استادشهریار

گلچین اشعار و نوحه های انور اردبیلی

حاج حسین غفاری اردبیلی متخلص به ( غفاری )

زینب ,عشق ,خورشید ,گاه ,خونبهای ,یک ,زینب است ,از نگاه ,نگاه زینب ,است یک ,راه زینب

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی